Về việc chuyển nguồn kinh phí ngân sách năm 2019 sang năm 2020 để thực hiện tiếp các nhiệm vụ chi
14/02/2020

Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc Quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ công văn số 1539/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2019 sang năm 2020, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm;

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 của UBND xã về chuyển nguồn kinh phí ngân sách năm 2019 sang năm 2020 để thực hiện tiếp các nhiệm vụ chi xem tại đây


Số lượt đọc: 598 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác