Thông báo kết qủa kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân xã khoá II – nhiệm kỳ 2011 – 2016.
23/07/2014

Ngày 22 tháng 7 năm 2014, Hội đồng nhân dân xã Khoá II - nhiệm kỳ 2011- 2016 đã tiến hành Kỳ họp thứ 8 dưới sự chủ tọa của Thường trực HĐND xã. Tham dự kỳ họp có28/29 đại biểu Hội đồng nhân dân xã (vắng 01 đại biểu có lý do) và có 12 đại biểu khách mời.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã nghe các báo cáo, các tờ trình và dành thời gian thảo luận tập trung vào những vấn đề quan trọng như: Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo chuyên đề về hoạt động của TT.HĐND và của đại biểu HĐND xã, báo cáo về kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2014. Xem xét các Tờ trình của UBND xã về xin phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2013 của xã Tân Hải; Tờ trình xin thông qua danh sách hộ gia đình đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất Quốc phòng trả lại thuộc địa bàn xã Tân Hải. Đồng thời các đại biểu cũng được nghiên cứu xem xét các Báo cáo chuyên đề về ANCT-TTATXH; Kết quả hoạt động của TT văn hóa – HTCĐ; Báo cáo về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường và Báo cáo công tác giảm nghèo - giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ giải quyết việc làm 6 tháng cuối năm 2014.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND xã trong 6 tháng đầu năm do đ/c Nguyễn Xuân Đăng - Phó Chủ tịch thừa ủy quyền Chủ tịch UBND xã trình bày tại kỳ họp với những nhiệm vụ nổi bật là:

* Lĩnh vực phát triển kinh tế của địa phương:

- Công nghiệp, TTCN:

Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương là 1.176,72 tỷ đồng (tính theo giá cố định 2010), đạt 53,75%,

- Thương mại, dịch vụ:

+ Doanh thu thương mại-dịch vụ trong 6 tháng đầu năm là 193,145 tỷ đồng, đạt 52,77% kế hoạch và tăng 19,32% so với cùng kỳ; trong đó:

Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ tăng 20,74% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu dịch vụ tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó: dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; dịch vụ vận tải tăng 11,03%.

- Tình hình sản xuất Nông- Lâm-Ngư nghiệp:

Tổng giá trị sản xuất nông-ngư nghiệp là 85,75 tỷ đồng (tính theo giá cố định 2010), đạt 41,72% so với kế hoạch. (Trong đó nông nghiệp đạt 40,87% kế hoạch, tăng 34,63% so với cùng kỳ; ngư nghiệp đạt 70,26% kế hoạch, tăng 4,87% so với cùng kỳ).

Diện tích gieo trồng vụ đông xuân 741 ha, tăng 18,56% so với cùng kỳ sản lượng thu hoạch rau các loại 19.139,6 tấn; cây ăn quả các loại ước đạt 203 tấn.

Tính đến nay ngành chăn nuôi đã cung cấp cho thị trường gần 166,9 tấn thịt hơi các loại, trong đó thịt heo xuất chuồng 195,2 tấn, thịt trâu-bò 23,5 tấn, gia cầm các loại là 62 tấn; trứng gia cầm khoảng 42.000 quả.

Sản lượng thủy sản khai thác đạt 58 tấn, tăng 39,76% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 28,6 tấn, giảm 14,63%.

 

* Lĩnh vực thu chi ngân sách NN - Đầu tưxây dựng cơbản:

- Tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 4,841 tỷ đồng, đạt 60,10% dự toán huyện giao và NQ- HĐND và tăng 17,35% so với cùng kỳ năm 2013 (trong đó thu phí, lệ phí 176,893 triệu đồng, đạt 50,54% dự toán, tăng 11,15% so cùng kỳ; Thu điều tiết tỷ lệ được phân cấp là 190,733 triệu đồng, đạt 18,63%dựtoán, tăng 1,6% so với cùng kỳ; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4,473 tỷ đồng, đạt 66,69% dự toán, tăng 18,42% so cùng kỳ).

- Các khoản thu do nhân dân đóng góp, gồm: Quỹ ANQP là 48,2 triệu đồng, đạt 30,90%, giảm 50,72% so với cùng kỳ; quỹ “ Đền ơn- đáp nghĩa- Ngày vì người nghèo” là 143,27 triệu đồng, đạt 61,76%, tăng 798% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách là 4,712 tỷ đồng, đạt 61,02% dự toán, tăng 14,39% so với cùng kỳ

- Đầu tư xây dựng cơ bản:

+ Về đường GTNT: Trong 6 tháng, UBND xã đã tổ chức khởi công nâng cấp đổ bê tông một số tuyến đường nông thôn cho thôn Phước Hải và thôn Láng Cát: Trong đó thôn Phước Hải gồm 7 tuyến, tổng chiều dài các tuyến là 4.374,23m, tổng vốn đầu tư5,793 tỷ đồng (trong đó vốn chi trả trong năm 2014 là 3,8 tỷ đồng, nguồn vốn do ngân sách huyện đầu tư), thôn Láng cát gồm hai tuyến, tổng chiều dài hai tuyến là 464,41m, tổng vốn đầu tư 736,812 triệu đồng (nguồn vốn do ngân sách xã đầu tư), hiện nay các tuyến đường của thôn Phước Hải và Láng Cát đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

+ Về nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất: Trong 6 tháng UBND xã tập trung sửa chữa hội trường A, với tổng kinh phí tu sửa là 196 triệu, (nguồn ngân sách xã đầu tư).

 

* Các lĩnh vực VH-XH:

Cơ bản đạt chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra như: Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học tiếp tục được quan tâm. Các cấp học đã hoàn thành tốt chương trình và tổng kết năm học 2013 - 2014; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt trên 98,79%. Số học sinh tốt nghiệp tiểu học là 240/240 học sinh, đạt tỷ lệ 100%, tốt nghiệp trung học cơ sở là 174/174 học sinh, đạt tỷ lệ 100%.

Công tác phổ cập giáo dục: Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số, vận động trẻ 6 tuổi trên địa bàn vào lớp 1 đạt 99,9%, học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học năm trước vào lớp 6 đạt 100%. Triển khai thực hiện chương trình phổ cấp giáo dục mẫu giáo 5 tuổi, giáo dục mầm non mới, vận động 99,5% số trẻ 5 tuổi trên địa bàn đi học mẫu giáo.

Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm, nhất là công tác kiểm tra, giám sát đối với các bệnh dịch mùa hè nguy hiểm, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các thôn. Trạm y tế duy trì tốt việc khám chữa bệnh, từng bước đưa các kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong 6 tháng trạm y tế xã đã khám bệnh cho trên 2.322 lượt người.

Công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em-kế hoạch hoá gia đình được triển khai thực hiện tốt. Từ đầu năm đến nay có 477 người thực hiện các biện pháp trách thai hiện đại, đạt 52,88% kế hoạch. Có 32 trẻ em sinh được cân, 96 trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ 8 loại kháng nguyên và 110 phụ nữ có thai tiểm đủ 2 mũi VAT.

Trong 6 tháng đầu năm mức hưởng thụ văn hóa đạt 27,61 lần/người so với kế hoạch huyện giao và Nghị quyết HĐND xã. Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 30,5% tổng số dân toàn xã. Công tác tuyên truyền trên đài phát thanh đã duy trì ổn định.

Tổ chức cấp thẻ bảo hiểm cho người nghèo năm 2014 là 227 hộ/810 người; cấp thẻ bảo hiểm cho người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội là 304 thẻ. Trợ cấp mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm gồm 07 trường hợp, số tiền là 21triệu đồng.

Ước số hộ thoát nghèo trong 6 tháng đầu năm là 21 hộ; trong đó có 03 hộ thuộc chuẩn Quốc gia, đạt 48,83% so với chỉ tiêu huyện giao và đạt 46,7% so với Nghị quyết HĐND xã.

Giải quyết việc làm mới được 147 người đạt 65,33% kế hoạch; trong đó giải quyết việc làm thông qua công tác cho vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là 113 lao động.

Trong dịp Tết nguyên đán, lãnh đạo trung ương, tỉnh, huyện và địa phương đã tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết 83 đối tượng, với số tiền trên 96,3 triệu đồng, đồng thời cấp phát quà tết kịp thời cho các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng số tiền là 312.800.000 đồng.

Công tác vận động các nguồn quà tết Giáp Ngọ cho các hộ nghèo gồm 1.278 phần quà với tổng giá trị là: 372,150 triệu đồng. Bình quân mỗi phần quà từ 100 - 300.000,đ.

Tiến hành thẩm định và giải ngân cho 124 hộ nghèo và cận nghèo vay với số tiền là 2,303 tỷ đồng.

* Công tác Tư pháp, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, UBND xã tiếp 25 lượt công dân; tiếp nhận 10 đơn, trong đó: Về tranh chấp đất đai 06 đơn, đã giải quyết 04 đơn, đạt tỷ lệ 66,7%, còn lại 02 đơn đang xác minh theo nội dung đơn khiếu nại của công dân để tiếp tục giải quyết; về dân sự 04 đơn hòa giải thành 02 đơn, chuyển tòa án giải quyết là 02 đơn.

* Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh:

Tổ chức phát lệnh gọi cho 30 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2014 và kịp thời tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho các gia đình có thanh niên trúng tuyển NVQS nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng. Đồng thời trong ngày giao quân UBND xã đã tổ chức giao nhận quân đúng thời gian và quân số theo chỉ tiêu Hội đồng NVQS huyện là 30/30 đạt 100% (trong đó có 01 đảng viên chính thức); ngoài ra UBND xã còn tham gia tốt hội trại tòng quân tại UBND huyện đạt giải nhất toàn đoàn.

Tình hình trật tự an toàn xã hội xảy ra 17 vụ tăng 01 vụ (trong đó báo mất tài sản xẩy ra 15 vụ, gây rối trật tự 01 vụ, đánh người gây thương tích 01 vụ), vụ việc công an huyện Tân Thành đang tiến hành điều tra. Tình hình TNGT xảy ra 05 vụ, làm 03 người chết, 03 người bị thương (số người chết tăng 03); va chạm giao thông xảy ra 03 vụ làm 04 người bị thương nhẹ. Vụ việc do Đội Cảnh sát giao thông và Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

- Về bổ sung nhiệm vụ trong thời gian tới: UBND xã trình kỳ họp 02 tờ trình:

+ Một là, Tờ trình xin phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013 của xã Tân Hải;

+ Hai là, Tờ trình xin thông qua danh sách hộ gia đình đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm do đất Quốc phòng trả lại thuộc thôn Phước Hải, xã Tân Hải.

Để giúp cho các đại biểu có đầy đủ thông tin tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và làm rõ các biện pháp, giải pháp cho nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2014, Thường trực đã thẩm tra các báo cáo, tờ trình do UBND xã trình tại kỳ họp thứ 8. Kết quả thẩm tra, Thường trực HĐND xã cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và nội dung tờ trình do UBND xã báo cáo tại kỳ họp thứ 8 và đề nghị HĐND xã khóa II biểu quyết thông qua theo luật định.

Tham gia kỳ họp, UBMTTQVN xã đã thông báo với HĐND xã về kết quả tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2014, đồng thời MTTQ cũng có 2 ý kiến, kiến nghị đối với HĐND và UBND xã tại kỳ họp thứ 8.

HĐND xã nghe bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Tại kỳ họp, Ông Phạm Đức Trọng - Chủ tịch UBND xã thay mặt UBND xã trực tiếp trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND xã và ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN xã trước kỳ họp xoay quanh một số vấn đề xây dựng đường GTNT tại thôn Đông Hải; ô nhiễm môi trường do những cơ sở tái chế bịch bọc gây ra; nạo vét mương thoát nước để thuận lợi việc phát triển kinh tế gia đình và tập thể; việc tuyên truyền thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ; việc sắp xếp xe ra vào, coi (giữ) xe tại Chợ Chu Hải. Qua việc giải trình và trả lời chất vấn của các Ban ngành chức năng, Chủ tịch UBND xã đã có bài phát biểu đánh giá và khẳng định những kết quả đạt được và nêu lên những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đồng thời tiếp thu những ý kiến phát biểu đóng góp của đại biểu và đưa ra một số biện pháp, giải pháp cụ thể, nhằm để tăng cường thực hiện vai trò lãnh đạo và hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng còn lại của năm 2014 như: Mở rộng chợ Chu Hải phục vụ nhu cầu cấp bách tại địa phương, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường tiêu thụ, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão, để duy trì phát triển chăn nuôi, tiếp tục củng cố tổ chức, hoàn thành thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động, đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động của HTX rau an toàn Phước Hải…; Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội: Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, đẩy lùi tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự, hạn chế thấp nhất TNGT trên địa bàn. Xử lý được rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, không để ô nhiễm môi trường, vì vậy cần phải hướng dẫn các thôn họp dân của từng Tổ dân cư để bàn cách xử lý thu gom rác thải sinh hoạt trong dân có hiệu quả. UBND, các ban ngành, các thôn xẽ tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8, HĐND xã lần này và Nghị quyết HĐND xã đầu năm 2014 đã đề ra.

- Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Ông Đỗ Văn Thanh phát biểu thống nhất và ghi nhận những kết quả trong 6 tháng qua. Đồng thời lưu ý các ban ngành, các thôn cần tiếp tục quản lý chặt chẽ về xây dựng nhà ở, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng và xử lý rác thải, bảo vệ mô trường, tiếp tục vận động nhân dân, bàn thống nhất về thỏa thuận mức đóng phí thu gom rác sinh hoạt trong dân, mức trả công cho người thu gom rác tại các hộ gia đình mang đến điểm tập kết; vận động nhân dân tham gia quản lý bảo vệ đường GTNT; quan tâm công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Các ban ngành, ban thôn và mỗi cán bộ, công chức cần năng động, sâu sát trong chỉ đạo điều hành, tìm mọi sáng tạo để đột phá, vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ còn lại trong năm 2014. Nhận xét chất lượng hoạt động của đại biểu tại kỳ họp thứ 8, Thường trực HĐND xã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị bổ sung đưa vào Nghị quyết của ký họp. Đồng thời cũng đề nghị Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã cần tiếp tục phát huy hơn nữa địa vị pháp lý của mình, tích cực tham gia giám sát có hiệu quả quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết kỳ họp đã đề ra.

- Kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND xã đã thôn qua 03 nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn xã Tân Hải, với sự biểu quyết tán thành nhất trí cao của 28/28 đại biểu HĐND xã có mặt dự phiên họp, đạt 100%; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hộ 6 tháng cuối năm 2014 của xã Tân Hải, với sự biểu quyết tán thành nhất trí cao của 28/28 đại biểu có mặt dự phiên họp, đạt 100%; Nghị quyết về việc thông qua danh sách những trường hợp đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm đất Quốc phòng trả lại thuộc địa bàn xã Tân Hải, với sự biểu quyết tán thành nhất trí cao của 28/28 đại biểu có mặt dự phiên họp, đạt 100%.

- Kết thúc kỳ họp, Ông Đỗ Văn Thanh – Chủ tịch HĐND, Chủ tọa kỳ họp đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Kỳ họp thứ 8, HĐND khóa II đã hoàn thành tốt các nội dung, theo chương trình nghị sự của kỳ họp đề ra với chất lượng cao; kỳ họp thành công tốt đẹp.

.


Số lượt đọc: 694 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác