Tổng kết ủy ban nhân dân xã năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.
10/02/2017

Vào lúc 16 giờ ngày 17 tháng 01 năm 2017, ủy ban nhân dân xã Tân Hải tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Buổi tổng kết đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016. Nói chung năm 2016 xã Tân Hải đã đạt và vượt các chỉ tiêu cụ thể mà cấp trên giao.

Hội nghị cũng đã biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2016 gồm: 4 tập thể và 31 cá nhân.


Số lượt đọc: 728 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác