Hội đồng nhân dân xã Tân Hải tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.
31/07/2017

Ngày 28 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường A UBND xã Tân Hải, Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND xã Tân Hải khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời các Đại biểu đã tập trung phát biểu thảo luận những vấn đề phát sinh trong nhân dân thông qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như những nội dung cần thực hiện trong thời gian tới. 

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã kỳ này cũng đã thông qua các Báo cáo tình hình thực hiện nhệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2017…..

Ngoài ra kỳ họp đã thông qua các Tờ Trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Tờ Trình phê duyệt quyết toán ngân sách của UBND xã. Kỳ họp đã thông qua một số nhiệm vụ như chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ 01 đại biểu và miễn nhiệm chức danh pho ban pháp chế. Cũng tại kỳ họp đã Thông qua 7 Nghị Quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội của xã 6 tháng cuối năm, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH của xã 6 tháng cuối năm…. Kỳ họp đã thông qua và biểu quyết 100% ./.


Số lượt đọc: 756 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác