Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tân Hải.
01/11/2017

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, ciên chức và các tầng lớp nhân dân trong toàn xã, nâng cao nhậ thức và trực tiếp tham gia thực hiện thằng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tan Hải. 

Vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2017.  6/6 thôn trên địa bàn xã Tân Hải đã đồng loạt tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tham dự Hội nghị trên địa bàn các thôn đã được nhân dân tham gia và ủng hộ nhiệt tình về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các hộ gia đình nhằm huy động các nguồn lực vào Quỹ xây dựng nông thôn mới của xã để tập trung hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, sủa chữa nâng cấp, kết hợp với xây dựng mới các công trình thủy lợi để chủ động nâng cao năng lực tưới tiêu cho các loại cây trồng, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, môi trường, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện, bảo đảm đủ điện phục vụ sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn. 


Số lượt đọc: 739 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác