Quyết đinh công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
18/01/2019
Quyết đinh công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 966 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác