Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021
17/02/2016

Sáng 17/02, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hải đã tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy xã, lãnh đạo HĐND xã, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hải đã triển khai các Văn bản liên quan đến công tác bầu cử HĐND cấp xã, công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải thực hiện đúng từng bước của Quy trình hiệp thương; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ và thời gian quy định cho từng việc.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, dân chủ bàn bạc về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị  ở xã tham gia ứng cử. Tại Hội nghị đã thống nhất và biểu quyết thông qua số lượng người ứng cử là 52 đại biểu để bầu 30 đại biểu tham gia vào HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021./.


Số lượt đọc: 835 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác