Hội đồng nhân dân xã Tân Hải tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.
15/08/2016

Ngày 11 tháng 8 năm 2016 tại Hội trường A UBND xã Tân Hải, Hội đồng nhân dân xã Tân Hải tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã Tân Hải khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; đồng thời các Đại biểu đã tập trung phát biểu thảo luận những vấn đề phát sinh trong nhân dân cụ thể như: củng cố Hợp tác xã rau an toàn Phước Hải, Rác thải sinh hoạt, đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã….

Kỳ họp đã Thông qua các Tờ Trình và các Nghị quyết quan trọng  như: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015, Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND,…… Hội nghị cũng đã được các Đại Biểu thống nhất thông qua biểu quyết 100%./.

 


Số lượt đọc: 685 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác