Hiệu quả từ các mô hình "Dân vận khéo" của Hội Phụ nữ xã
15/10/2018
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các  ban, ngành, đoàn thể xã Tân Hưng đã tập trung, triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Hội viên Hội phụ nữ xã Tân Hưng sống chủ yếu bằng nghề nông và buôn bán nhỏ; cuộc sống của đa số hội viên còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, Hội đã kiên trì thực hiện phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức hội” bằng cách tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đến nay, toàn xãcó  05loại hình tập hợp phụ nữ theo sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp với06 mô hình, thu hút hội viên thamgia…Bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN thành phố,  Đảng ủy, khối vận, Hội đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,phong trào thi đua“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, qua đó từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và đăng ký thực hiện nhiều mô hình đạt hiệu quả.

Bên cạnh các mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, các hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo “có địa chỉ” đạt kết quả cao từ nhiều năm thì hội cũng đã phát động các đề xuất sáng kiến xây dựng mô hình mới, cách làm hay về tập hợp, thu hút hội viên theo địa bàn dân cư, đặc thù riêng; cơ bản các mô hình đều có quỹ và duy trì họt động hiệu quả. Riêng trong năm 2017 có 03 mô hình mới tập hợp thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt hội theo sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp. Nhờ đó, đến nay, hội đã vận động tập hợp được gần 83% hội viên/tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương. Với đặc điểm xã có 50% lao động nữ làm nông nghiệp không có nghề phụ, thường xuyên phải đi làm ăn xa, Hội LHPN xã đã thành lập thêm mô hình“Tổ phụ nữ may công nghiệp” để chị em có thể phát triển kinh tế ngay tại địa phương.

Thông qua các mô hình, Hội tiếp xúc được nhiều tầng lớp phụ nữ, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, kịp thời tham mưu đề xuất với hội cấp trên, Đảng ủy, các ban, ngành, đoàn thể có định hướng phù hợp trong chỉ đạo hoạt động phong trào tại địa phương, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Võ Thị Hồng Thắng – CT. Hội LHPN xã


Số lượt đọc: 858 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác