HỘI NGHỊ BẦU THÀNH VIÊN BAN THANH TRA NHÂN DÂN VÀ BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG NHIỆM KỲ 2018 – 2020
16/11/2018
Từ ngày 19/9/2018 đến ngày 25/9/2018 các ấp trên địa bàn xã đã tổ chức hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa về việc bầu Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các phường, xã nhiệm kỳ (2018 – 2020). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng và triển khai kế hoạch hướng dẫn Ban CTMT 05 ấp tổ chức hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Nhìn chung, các ấp đã tổ chức thực hiện tốt, đúng và đủ theo đúng hướng dẫn của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Kết quả đã bầu Ban Thanh tra nhân dân có 07 đồng chí, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có 06 đồng chí chia đều cho 05 ấp.

Sau khi có kết quả bầu thành viên 2 ban. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức họp và bầu ra Trưởng, Phó 02 ban và lập danh sách gửi đến Ban thường trực MTTQ xã ra quyết định công nhận.

Nguyễn Mạnh Hùng - PCT.UBMTTQVN xã


Số lượt đọc: 699 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác