HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG XÃ TÂN HƯNG
16/11/2018

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ngay từ đầu năm 2018, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng chương trình hoạt động và kế hoạch giám sát trong năm. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng kế hoạch số 07/KH-GSĐTCĐ ngày 05/2/2018 về giám sát việc lắp đặt đèn chiếu sáng trên địa bàn xã năm 2018; Kế hoạch số 08/KH-GSĐTCĐ ngày 05/2/2018 về bê tông tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã năm 2018 với 04 nội dung giám sát cụ thể:

* Về công tác giám sát bê tông tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã: Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát các nội dung về kết cấu nền mặt đường, thời gian đầm; làm mặt đường đá răm, chiều dày mặt đường đã lèn ép (theo đúng yêu cầu); bê tông mặt đường: thời gian lu nền; làm khe co mặt đường betông (cách khoảng 2 mét).

Ngoài ra, Ban giám sát đầu tư còn theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức vật tư và loại vật tư đúng quy định…. trong quá trình thực hiện đầu tư dự án. Mỗi một tuyến đường được giám sát đều có kế hoạch cụ thể, biên bản làm việc cụ thể theo từng công đoạn đối với nhà thầu nếu phát hiện những điểm chưa đạt yêu cầu sẽ có kiến nghị với chủ đầu tư để có hướng khắc phục kịp thời nhưng không gây ảnh hưởng tới việc thi công của nhà thầu mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình sau khi tiến hành giám sát chất lượng các công trình đảm bảo.

* Về công tác giám sát việc lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường tổ 6, 7 ấp Phước Tân 1, tuyến đường liên ấp Phước Tân 4, 5 và liên ấp Phước Tân 3, 4.

Qua giám sát đơn vị thi công đã thực hiện theo đúng quy trình, sử dụng đúng các vật tư đã được chiết tính, qua đó đảm bảo cho việc lưu thông của bà con vào ban đêm được thuận tiện cũng như vấn đề an ninh trật tự.

Nguyễn Mạnh Hùng - PCT.UBMTTQVN xã


Số lượt đọc: 823 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác