CÔNG TÁC ĐIỀU TRA KHẢO SÁT QUÂN NHÂN DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2018
16/11/2018

Nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng quân dân dự bị trên địa bàn xã Tân Hưng làm cơ sở để Ban CHQS thành phố Bà Rịa kiện toàn biên chế tổ chức các đơn vị dự bị động viên (DBĐV) đúng chỉ tiêu được giao, đảm bảo yêu cầu chuyên nghiệp quân sự theo quy định pháp lệnh DBĐV, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc điều tra khảo sát quân nhân dự bị từ năm 2010 đến năm 2017;

- Đối tượng điều tra bao gồm: Bộ đội xuất ngũ từ năm 2010 đến năm 2018

- Nội dung điều tra gồm có thông tin về họ tên, năm sinh, số CMND, nghề nghiệp, nơi ở, thời gian nhập ngũ, xuất ngũ, đơn vị xuất ngũ, đã học nghề hay chưa, có sử dụng thẻ học nghề không, đã có việc làm chưa và những thông tin về vợ, con.

 - Kết quả điều tra lực lực lượng DBĐV xuất ngũ từ năm 2010 đến năm 2018 trên địa bàn xã có 129 đ/c,

Phúc tra nhằm nắm nguồn quân nhân dự bị xuất ngũ từ năm 2010-2018 thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội trên địa bàn xã nhằm tổ chức quản lý, biên chế bô sung cho các đơn vị dự bị động viên bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy định. Đồng thời đáp ứng nhu cầu bổ sung kịp thời cho quân đội khi cần thiết.

Trần Thị Quế - CB thống kê xã đội


Số lượt đọc: 572 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác