Tổ chức lễ phát động thực hiện đề án xây dựng xã Tân Hưng đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2015
14/06/2012
Trong những năm qua, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn, đến nay xã Tân Hưng đã có 5/5 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, có 1495/1522 hộ được công nhận gia đình văn hóa – chiếm tỷ lệ trên 98,2% tổng số hộ toàn xã. Từ phong trào này đã thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển, bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc. Tổng giá trị sản phẩm xã hội hằng năm đạt từ 28 - 32 tỷ đồng, với mức tăng trưởng trên 7% mỗi năm. 

Từ những thành quả trên, Đảng bộ xã Tân Hưng nhiều năm liền giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.Để xây dựng thành công xã văn hóa, từ nay đến năm 2015, xã Tân Hưng tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; kết hợp hài hòa giữa xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế, kinh tế với văn hóa; chú trọng chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xem đây là mục tiêu chính để xây dựng thành công xã văn hóa nông thôn mới. Cụ thể, xã Tân Hưng phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã lên trên 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,5 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 7-12%, xây dựng 5/5 thôn được công nhận là khu dân cư tiên tiến, 80% tổ đoàn kết đạt danh hiệu xuất sắc, 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa và trên 98% số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng xây dựng trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, xây dựng các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu của nhân dân; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục thực hiện sâu rông cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động, ông Nguyễn Tiến Phương – Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Bà Rịa – Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời cần thể hiện quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc vượt qua khó khăn thách thức, đưa xã Tân Hưng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn cả bề rộng lẫn chiều sâu, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng và quyết tâm thực hiện thành công Đề án xây dựng xã Tân Hưng đạt chuẩn danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới vào năm 2015./.


Số lượt đọc: 738 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác