Hội Cựu chiến binh xã tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền
30/10/2019
(Giao lưu tạo đàm tại Hội trại Tòng quân năm 2019)
Hội Cựu chiến binh( CCB) xã được thành lập chung với xã Tân Hưng theo nghị định số 83/ 2005 ngày 27/ 06/2005 của Chính phủ có 91 hội viên. Hội CCB xã Tân Hưng được chia tách từ Hội CCB phường Phước Hưng và Hội CCB xã Hòa Long. Đến nay Hội CCB xã Tân Hưng có tổng số 185 hội viên. Những năm qua phát huy phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ” Hội CCB xã Tân Hưng thường xuyên chăm lo, giáo dục tư tưởng cho hội viên kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn ANTT – ATXH ở địa phương.

Hội xác định nhiệm vụ tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực chủ động tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền bảo vệ nhân dân giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động công tác Hội. Thời gian qua Hội thường xuyên chăm lo giáo dục quán triệt sâu sắc, đầy đủ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, hội viên.

Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05- CT/ TW về việc “ Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dụng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “ Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua đó đã xây dựng cán bộ, hội viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn gương mẫu chấp hành cũng như tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và cương quyết đấu tranh chống tư tưởng công thần, bè phái cục bộ, quan liêu, tham nhũng giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm CCB đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo nghị quyết của Chi, Đảng bộ và Chính quyền về các chương trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Trong đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2015 – 2020) có 46 Đảng viên và nhiều hội viên có ý kiến đóng góp vào các văn kiện dự thảo, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ. Hiện nay có 18 cán bộ hội viên tham gia công tác trong đó (Đảng 02, chính quyền 02, đoàn thể 07, tổ dân cư 07).

Bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XII) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016- 2021) cán bộ, hội viên tích cực tham gia nghiên cứu luật bầu cử, tham gia hiệp thương nhân sự tổ bầu cử gương mẫu vận động người thân, nhân dân nơi mình cư trú thực hiện quyền nghĩa vụ công dân đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian quy định, có 06 hội viên Cựu chiến binh trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ (2016- 2021).

Đây là lực lượng nòng cốt của Hội CCB góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh, phát huy vai trò CCB trong thực hiện quyết định 218- QĐ/TW về phản biện và góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết với nhân dân, có 07 cán bộ, hội viên tham gia tổ hòa giải ở xã và ấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc trong tranh chấp đất đai, tệ nạn xã hội và các vấn đề tiêu cực tại cơ sở  đạt hiêụ  quả.

      Phối hợp thực hiện quyết định 217- QĐ/ TW về việc tổ chức giám sát hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 10 hộ gia đình CCB, chế độ mai táng phí cho 04 hội viên từ trần, 69 hồ sơ thực hiện chế độ chính sách, 58 hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, 42 hồ sơ đổi thẻ BHYT đảm bảo quyền lợi cho hội viên đúng quy định.

     Hội đã chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán theo tinh thần chỉ thị 46- CT/TU của tỉnh ủy, đã giới thiệu lực lượng cốt cán nòng cốt cho Hội CCB thành phố là 05 hội viên, Đảng ủy xã 02 hội viên và Hội quản lý 06 hội viên cốt cán phong trào. Có 12 hội viên tham gia lực lượng dân quân, dân phòng phối hợp tuần tra canh gác nắm chắc tình hình địa bàn và xỷ lý nhiều vụ vi phạm có hiệu quả, góp phần giữ gìn AN- TTATXH tại địa phương. Cùng với đó, Hội CCB xã đã tích cực tham gia diễn tập phòng không nhân dân, diễn tập phòng thủ chiến đấu xã xây dựng thế trận lòng dân gắn với phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”

      Hội chủ động phối hợp với các ban nghành, đoàn thể xã, Ban điều hành ấp phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm và gần gũi cảm hóa giáo dục giúp đỡ con, em CCB, con em nhân dân phạm tội, nghiện hút ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay Hội phối hợp với Hội phụ nữ xã duy trì hoạt động 05 mô hình “ Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội” mỗi Câu lạc bộ có 05 hội viên CCB và 30 hội viên hội phụ nữ tham gia, tổ chức sinh hoạt 1 lần/ quý.

       Phối hợp với Ban công an xã thực hiện mô hình “ Con đường Cựu chiến binh tự quản” Đường Lê Trọng Tấn, có 100% cán bộ , hội viên tình nguyện ký bản cam kết bảo đảm ATGT. Mô hình Cựu chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự ấp Phước Tân 3 duy trì sinh hoạt 20 ĐVTN tổ chức sinh hoạt 1 lần/ quý, tổ chức hoạt động “ Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh” tiếp sức đến trường đầu năm học đạt hiệu quả.

        Cùng với đó phối hợp với Đoàn thanh niên hàng năm tổ chức nói chuyện giao lưu tọa đàm, nói chuyện truyền thống giáo dục cho 445 em học sinh và 30 đoàn viên thanh niên, với nội dung phong phú về truyền thống yêu nước, góp phần củng cố nâng cao nhận thức lý tưởng, lẽ sống vươn lên lập thân, lập nghiệp.

       Trong phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới Hội dã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến đất, góp tiền, góp công xây dựng Nông thôn mới, kết quả có 18 hội viên CCB hiến 672,4 m đất, 03 hội viên CCB hiến vật tư, tường rào trị giá 3.100.000đ, 22 hộ CCB đóng góp số tiền 40.960.000đ và 260 ngày công làm đường ngõ xóm xây dựng Nông thôn mới  ./.

Đặng Đình Danh 

 


Số lượt đọc: 903 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác