THÔNG TIN HIẾN MÁU TỰ NGUYỆN ĐỢT 02/2019
05/11/2019
(Người tham gia HMTN mới)
Đối tượng tham gia HMTN là cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn xã. Các thành viên tham gia hiến máu luôn tích cực tham gia các phong trào HMTN, xuất phát từ sự hiểu biết, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động người tham gia HMTN trong năm 2019 của UBND Thành phố Bà Rịa, vào sáng ngày 5/4/2019, Hội CTĐ xã Tân Hưng đã vận động và đưa 46 thành viên tham gia Hiến máu tự nguyện (HMTN) đợt 02/2019 tại Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Qua đó đã hiến được 39 đơn vị máu (đvm), tổng số đơn vị máu vận động được qua 02 đợt là 71 đvm, đạt 69,6% chỉ tiêu giao (chỉ tiêu giao năm 2019 là 102 đvm).

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch dân vận khéo năm 2019 của Hội CTĐ xã “Vận động người hiến máu tình nguyện mới” nhằm mở rộng đối tượng và tăng số lượng người hiến máu tình nguyện mới, đảm bảo chỉ tiêu HMTN trong năm 2019 và những năm tiếp theo; qua 02 đợt HMTN đã vận động được 10 người mới tham gia, tăng 60% số lượng người mới so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyễn Thị Liên 


Số lượt đọc: 464 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác