Kết quả hoạt động của trạm thông tin điện tử xã Tân Hưng, thị xã Bà Rịa
12/02/2009

Kết quả hoạt động cụ thể của trạm thông tin điện tử KHCN năm 2008 như sau:

a) Quản lý trạm:

+ Bố trí 02 cán bộ vận hành trạm;

b) Tập huấn, tuyên truyền

+ Phối hợp với Sở KH&CN, Sở NN&PTNT và một số ngành khác tổ chức 16 lớp tập huấn cho bà con nông dân với 789 lượt người dự;

+ Cung cấp tin cho lãnh đạo của xã: 134 tin;

+ Cung cấp tin cho người dân: 1016 tin;

+ Cung cấp tài liệu KH&CN cho dân gồm 140 đĩa CD và 960 trang giấy in A4;

+ Phổ biến trên đài truyền thanh xã: 11 lần;

b) Khai thác thông tin từ Website KHCN và thư viện điện tử:

+ Số lượt truy cập: 33.128;

+ Số lượt người đến trạm khai thác tin Internet trực tiếp: 1473;

+ Số lượt người đến trạm khai thác thư viện điện tử: 706;

+ Số lượt người yêu cầu tin được cán bộ trạm giải đáp: 1287lượt/ 1.150 tin;

+ Ban biên tập biên tập 40 tin của xã và cập nhật 60 tin trên Website;

c) Hạn chế và khó khăn:

+ Thiếu giấy in, mực in, đĩa CD phục vụ hoạt động của trạm;


Số lượt đọc: 1188 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác