Hội cựu chiến binh Xã Tân Hưng, Thị xã Bà Rịa tổ chức hội thi kể chuyện về ‘tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
19/05/2008

Ngày 02/5, Hội Cưu chiến binh xã Tân Hưng, thị xã Bà Rịa tổ chức Hội thi kể chuyện về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham dự của 08 thí sinh là hội viên Cựu chiến binh trong xã.

Với chủ đề đạo đức Hồ Chí Minh trong nếp sống tiết kiệm, giản dị; những câu chuỵên kể tại hội thi đã mở ra cho mọi người thấu hiểu thêm được những đức tính sáng ngời của Bác. Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về : cần kiệm liêm chính; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng, rèn luỵên phẩm chất đạo đức; đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí. Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ là trung thành, đoàn kết, gương mẫu và đổi mới.

 

Được biết, để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm 2008, Hội Cựu chiến binh xã Tân Hưng, thị xã Bà Rịa đã xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện cuộc vận động với các nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Xây dựng tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động Cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xoá nghèo nhanh và bền vững. Tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tập hợp động viên cựu quân nhân tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở. Phấn đấu năm 2008, 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu; 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá; giảm 46% số hộ cựu chiến binh nghèo hịên có; Không có hội viên khiếu kịên sai sự thật, không có hội viên bị kỷ luật Bồi dưỡng giới thiệu 06 hội viên tiêu biểu để kết nạp vào Đảng. Vận động từ trên 70% cựu quân nhân trên địa bàn tham gia vào câu lạc bộ Cựu quân nhân


Số lượt đọc: 793 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác