Tích cực triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ trên địa bàn xã Tân Hưng năm 2019
15/11/2019
Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện việc đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hoá theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/ của Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. UBND xã Tân Hưng đã xây dựng kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2019 về triển khai thực hiện đăng ký Gia đình văn hóa năm 2019 và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 20/9/2019 về chấm điểm Gia đình văn hóa năm 2019 và triển khai cụ thể đến 05/05 ấp.

Do đó, từ đầu năm đến nay, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” tại địa phương được quan tâm, chú trọng thực hiện. UBND xã và các ấp đã triển khai các nội dung, tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa” đến từng gia đình, từng địa bàn dân cư, coi đây là thước đo để bình xét các danh hiệu thi đua khác. Nhiều hộ gia đình ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia và thực hiện xây dựng “Gia đình văn hóa”, tạo nên không khí dân chủ, thẳng thắn, phấn khởi trong từng gia đình và trong cộng đồng dân cư.

Kết quả, về thực hiện đăng ký Gia đình văn hóa năm 2019:  tổng số hộ dân trên địa bàn xã đăng ký đầu năm là 1.689 hộ. Đến cuối tháng 10/2019, các ấp đã tổ chức triển khai kế hoạch chấm điểm và phát biểu mẫu tự đánh giá tiêu chí gia đình văn hóa năm 2019 đến các gia đình đăng ký từ đầu năm; trên cơ sở đó, 05/05 ấp đã tổ chức hội nghị bình xét và lập hồ sơ đề nghị UBND xã ra quyết định xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019.  Tổng kết năm 2019, toàn xã có 1659 hộ/1689 hộ được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2019 (đạt tỷ lệ 98,2%), cụ thể như sau:

+ Ấp Phước Tân 1: 437 hộ/439 hộ đăng ký, đạt 99,5%.

+ Ấp Phước Tân 2: 410 hộ/429 hộ đăng ký, đạt 95,6%.

+ Ấp Phước Tân 3: 422 hộ/429 hộ đăng ký, đạt 98,4%.

+ Ấp Phước Tân 4: 289 hộ/290 hộ đăng ký, đạt 99,7%.

+ Ấp Phước Tân 5: 101 hộ/102 hộ đăng ký, đạt 99 %.

Nguyễn Thị Phượng 


Số lượt đọc: 511 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác