7 trường hợp được tăng lương hưu, trợ cấp hơn 7%
25/11/2019
Từ tháng 8, quân nhân, công an, viên chức, người làm công tác cơ yếu... nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm theo quy định mới.

Theo Thông tư 09/2019/TT-BNV và Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực lần lượt vào ngày 1 và 15/8, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của những người thuộc diện sau sẽ tăng 7,19%:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn (quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP).

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp (theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010).

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Theo hai thông tư trên, mức trợ cấp hàng tháng với một số người từng giữ chức danh trong xã được xác định như sau:

- Trợ cấp hàng tháng 2.116.000 đồng với cán bộ nguyên là bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Trợ cấp hàng tháng 2.048.000 đồng với cán bộ nguyên là phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, thư ký Hội đồng nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã.

- Trợ cấp hàng tháng 1.896.000 đồng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc với các chức danh còn lại.

Các mức trợ cấp này đã tăng 7,19% so với quy định trước đây tại Thông tư số 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, bắt đầu thực hiện từ ngày 1/7. Khi các Thông tư nêu trên có hiệu lực, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện thủ tục truy lĩnh với số tiền tăng thêm trong tháng 7 mà chưa chi trả. Cụ thể: trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 = mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 x 1,0719.

Ngọc Hỷ


Số lượt đọc: 850 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác