Người Trưởng ban Công tác mặt trận trong phong trào ấp
26/08/2020
Ông Nguyễn Văn Thanh nhận giấy khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Ấp Phước tân 4, xã Tân Hưng hiện có 412 hộ với khoảng 2.162 nhân khẩu là ấp có khoảng 70% người dân theo đạo Công giáo. Trong những năm qua được sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đời sống nhân dân trong ấp ngày một được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đạt được kết quả đó một phần là do có sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp.

Trên 08 năm làm Trưởng Ban công tác mặt trận (CTMT) ông Nguyễn Văn Thanh thường xuyên tham mưu, đề xuất với Chi ủy, phối hợp cùng Trưởng ấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận, kịp thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn lớn nhỏ trong cộng đồng, không để sự việc nảy sinh thành vấn đề phức tạp. Vì thế, nhiều vụ mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn làng xóm đã được giải quyết, tạo được tình nghĩa trong khu dân cư, không có vụ việc phức tạp, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp. Ông luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất, bàn bạc dân chủ, đoàn kết nội bộ đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận. Hằng năm, ông đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận các cấp; chú trọng vận động các vị có uy tín trong Nhân dân, mỗi khi có nhiệm vụ đột xuất hay chủ trương mới của Đảng, Nhà nước ông thường đến hộ gia đình, gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu rõ và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông ấp mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông ấp mới, đô thị văn minh”, với chức năng nhiệm vụ của mình ông luôn nắm bắt tình hình thực tế của ấp để lựa chọn những nội dung, mô hình hay phù hợp tổ chức thực hiện. Trong các tiêu chí xây dựng nông ấp mới thì tiêu chí về giao ấp và thu nhập đối với ấp gặp nhiều khó khăn hơn nên ông cùng với Ban CTMT đã đến từng hộ để vận động nhân dân hiến đất làm đường giao ấpg trong ấp, có những hộ phải đến nhiều lần gặp gỡ, vận động, trao đổi về ý nghĩa lớn của việc xây dựng nông ấp mới để người dân hiểu rõ hơn và hiến đất để mở rộng đường ấp. Ông cùng Ban CTMT đã tuyên truyền và vận động 13 hộ hiến 340m2 ­ để mở rộng đổ đường bê tông các tuyến đường GTNT với chiều dài là 1,6 km, vận động nhân dân tham gia đóng góp 1.325 ngày công và 145.766.000 đồng.

 Bên cạnh những cuộc vận động lớn do MTTQ cấp trên triển khai, phát động ông còn tích cực tham gia thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài,  vận động nhân dân thắp sáng đường quê, các tuyến đường ấp, vận động nhân dân đóng góp tiền để thu gom rác thải sinh hoạt. Từ năm 2017 đến nay, ông đã cùng với Ban CTMT tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Qũy “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch do xã đề ra.

 Với truyền thống sống “Tốt đời, đẹp đạo” ông đã triển khai và thực hiện tốt phong trào “Xứ, họ đạo bình yên” do vậy mọi hoạt động tôn giáo trên địa bàn ấp diễn ra theo đúng quy định của pháp luật đặc biệt là các ngày lễ công giáo được ấp kết hợp với Ban hành giáo giáo xứ tổ chức cho nhân dân đón lễ vui vẻ, an toàn và tiết kiệm.

Dù còn nhiều khó khăn song với sự nỗ lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thanh trong nhiều năm qua ông cùng với Ban CTMT đã vận động nhân dân trong ấp thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động giúp cho đời sống nhân dân ngày một phát triển; nhiều nhà kiên cố được xây dựng khang trang, đường làng ngõ xóm sáng, sạch, đẹp; tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo được củng cố và giữ vững xứng đáng là nơi “Miền quê đáng sống”./.

                                          UB MTTQ VN XÃ TÂN HƯNG

 


Số lượt đọc: 977 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác