DANH MỤC TTHC MỚI ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, XÃ
16/02/2019

Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 132/QĐ- UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của

 Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn 

Quyết định này công bố danh mục 4 thủ tục hành chính mới sửa đổi lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm: Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;  Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại; Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Danh mục Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

       - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ các ngày lễ.

       - Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

      - Địa điểm thực hiện: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã.

       Danh mục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

    - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ các ngày lễ.

   - Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

  - Địa điểm thực hiện: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã.

Danh mục Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

     - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ các ngày lễ.

       - Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

      - Địa điểm thực hiện: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã.

Danh mục Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

     - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ các ngày lễ.

       - Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

      - Địa điểm thực hiện: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã.

                                                          


Số lượt đọc: 440 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác