DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
22/04/2019

Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, quyết sách về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm là cải cách nền hành chính nhà nước. Đây là một yêu câu tất yếu khách quan đặt ra trong quá trình phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, cải cách hành chính có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự thành công của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày 18/4/2019 UBND tỉnh Bà Rịa- vũng Tàu đã triển khai quyết định số 966 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho nhân dân được biết.

          Quyết định này công bố danh mục 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội bao gồm:

-Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (Căn cứ pháp lý: vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 63/2010 Cp về kiểm soát TTHC- điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 63 quy định không điều chỉnh thủ tục xử lí vi phạm hành chính).

-  Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (Căn cứ pháp lý: vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định 63/2010 CP về Kiểm soát TTHC- điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 63 quy định không điều chỉnh thủ tục xử lí vi phạm hành chính).


Số lượt đọc: 439 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác