DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
10/05/2019

Cải cách hành chính nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, trước hết là các thể chế về kinh tế, về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính; tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị, soạn thảo các văn bản; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xây dựng thể chế, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; xoá bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân.

Ngày 15/3/2019 UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 591 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trne6 địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Quyết định này công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Với nội dung: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.

         - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ các ngày lễ.

- Thời gian giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm thực hiện: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện


Số lượt đọc: 367 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác