Tổng số lượng truy cập
339223
Số người online
7
  • Đề tài - Dự án năm 2012
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Y - Dược
1 Hiệu quả mô hình quản lý - điều trị bệnh tăng huyết áp ở người lớn tại y tế xã, ấp thuộc Huyện Xuyên Mộc Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc BS.CKII Hồ Văn Hải 24 tháng (12/2012 - 11/2014)
2 Sức khoẻ tâm lý, tâm thần của học sinh trung học cơ sở tại tỉnh BR-VT. Thực trạng và giải pháp. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu BSCKI. Ngô Thành Phong Từ tháng 10/2012 đến tháng 04/2014
3 Thực trạng và giải pháp đối với bệnh tâm thần phân liệt trong cộng đồng tại tỉnh BR-VT Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu BSCKI. Ngô Thành Phong Từ tháng 10/2012 đến tháng 04/2014
Khoa học Nhân văn
1 Lịch sử hình thành và phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT TS. Hồ Sơn Diệp; KS. Nguyễn Kim Trường 48 tháng, từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2016