Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo sân vườn hiện hữu thành sân thể thao ngoài tròi trường THPT Minh Đạm, xã Phước Hưng huyện Long Điền.
30/11/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4359/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo sân vườn hiện hữu thành sân thể thao ngoài tròi trường THPT Minh Đạm, xã Phước Hưng huyện Long Điền.

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT

9.843.349

 

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 4/2021

Trọn gói

1 tháng

02

Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu

2.071.412

 

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 4/2021

Trọn gói

1 tháng

03

Tư vấn giám sát thi công

73.752.826

Ngân sách Tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 4/2021

Trọn gói

3 tháng

04

Tư vấn kiểm toán

27.624.960

 

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2022

Trọn gói

1 tháng

05

Xây lắp và thiết bị

2.278.553.125

 

Chào hàng cạnh tranh qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý 4/2021

Trọn gói

3 tháng

Tổng cộng giá gói thầu: 2.391.845.672 đồng


Số lượt đọc: 635 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác