TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 20/9/2021
Tổng quan về phường
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Lượt truy cập: 244423
VĂN BẢN PHÁP QUY
 
  Tra cứu văn bản
Loại văn bản: Số văn bản:
Cơ quan ban hành: Tên văn bản:
Ban hành từ ngày: (mm/dd/yyyy)  đến ngày: (mm/dd/yyyy)
  Văn bản Pháp quy
Thông tư số 17 Bộ KH&CN

Về việc sửa đổi, bổ sung  Điều 5 của Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý  Dự án khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ - BKHCN

 17/2010/TT- BKHCN
Ngày ban hành: 2010/12/03
Quyết định số 2475 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thi đua-khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
 2475/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 2013/10/28
Nghị định 04 của Chính phủ
NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
 04/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 2012/01/20
Quyết định số 93 của Thủ Tướng chính phủ
Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
 93/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 2007/06/22
Quyết định số 50 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 50/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 2013/12/19
Quyết định số 82 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 82/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 2008/12/29
Chỉ thị 02
Về việc tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 02/CT-UBND
Ngày ban hành: 2011/01/17
Quyết định 03 của Bộ nội vụ
QUY TẮC ỨNG XỬ của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
 03/2007/QĐ-BNV
Ngày ban hành: 2007/02/26
Quyết định 53 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ban hành quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố
 53/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 2013/12/26
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 820 632 - Fax: (84.064) 3 820 632
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu