Tổng số lượng truy cập
379583
Số người online
4
  • Đề tài - Dự án năm 2010
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Nghiên cứu chế tạo đèn thắp sáng tiết kiệm điện dùng LED Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Trần Duy Tâm Thanh
2 Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhân hộ khẩu tại tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Đỗ Hữu Hiền, Đoàn Minh Quyết 12 tháng (9/2010 - 9/2011)
3 Nhân rộng mô hình thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 2) Trung tâm TTTH&TTKHCN Nguyễn Kim Trường 18 tháng (8/2010 - 01/2012)
Khoa học Nông nghiệp
1 Nhân rộng mô hình nuôi chim yến trong nhà lấy tổ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN tỉnh BR-VT CN. Nguyễn Văn Hùng, CN. Đỗ Hữu Hiền 18 tháng (12/2010 - 06/2012)
Khoa học Xã hội
1 Giáo dục giới tính cho học sinh THCS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Cao đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu ThS. Nguyễn Phương Lan Từ tháng 10/2010 đến tháng 04/2012
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Xây dựng cơ sở dữ liệu và biên hội loạt bản đồ địa chất công trình tỉnh BR – VT. Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam ThS. Phan Văn Tuyến Tháng 10/2010 đến tháng 04/2012
2 Đánh giá hiện trạng, tiềm năng sử dụng hợp lý để sản xuất thử nghiệm rượu và các sản phẩm khác từ cây Thiên Niên Kiện tại vườn quốc gia Côn Đảo Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM PGS.TS. PHAN PHƯỚC HIỀN; ThS. TRẦN ĐÌNH HUỆ 24 tháng, từ tháng 10/2010 đến 10/2012