Tổng số lượng truy cập
170387
Số người online
8
  • Đề tài - Dự án năm 2002
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu các đặc trưng thủy văn, động lực học & nhiễm bẩn khu vực cửa sông Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đề xuất biện pháp quản lý và bảo vệ Phân viện vật lý TP. HCM TS. Trương Đình Hiển 20 tháng (4/2002 - 11/2003)
2 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phòng ngừa & ứng cứu sự cố tràn dầu khu vực tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu và Côn Đảo TT Nghiên cứu - Phát triển an toàn và môi trường dầu khí TS. Nguyễn Đức Huỳnh 12 tháng, từ tháng 9/2002 đến 9/2003
3 Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và quy trình quản lý, xử lý rác thải y tế tư nhân TP. Vũng tàu Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM TS. Nguyễn Văn Phước 12 tháng, từ tháng 4/2002 đến tháng 4/2003
Khoa học Y - Dược
1 Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và biện pháp can thiệp ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TT Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em BS.CKI Nguyễn Thị Thu Hồng 24 tháng (01/2001 - 12/2002)
2 Xây dựng mô hình quản lý sức khoẻ toàn dân tại 2 xã Hoà Bình và Hoà Hội huyện Xuyên Mộc Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc BS. Huỳnh Thanh Phương 24 tháng (01/2002 - 12/2003)
3 Ứng dụng công nghệ thông tin trong chẩn đoán và điều trị ở bệnh viện Bà Rịa Bệnh viện Bà Rịa Nguyễn Văn Thanh 18 tháng (10/2002 - 4/2004)