Tổ chức lớp cảm tình Đoàn và tuyên truyền 6 bài học lý luận chính trị năm 2017
20/03/2017

Ngày 20/3/2017, Đoàn cơ sở phối hợp với BGH trường THCS Mạc Đĩnh Chi tổ chức lớp học cảm tình Đoàn và tuyên truyền 6 bài học lý luận chính trị cho 90 đoàn viên, học sinh. 

Lớp học do đồng chí  Đỗ Thị Ngọc Huyền – Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Phước. Nội dung cơ bản trong bài giảng gồm:
     1. Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản việt Nam.
     2. Một số vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
     3. Phấn đấu để trở thành người Đoàn viên.
Qua lớp học, các thanh niên ưu tú đã biết được nhiệm vụ của một người Đoàn viên phải:
     - Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng XHCN, tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
     - Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
     - Phải tích cực xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, giúp đỡ thanh niên trở thành Đoàn viên ưu tú.

Song song đó, Đoàn cơ sở cũng đã tuyền truyền 6 bài học lý luận chính trị đến các em học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, học sinh và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất tổ quốc.


Số lượt đọc: 1112 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác