Thông báo Thời gian gieo xạ vụ Hè thu năm 2020
12/06/2020
Nhằm đảm bảo việc gieo xạ đồng loạt trong vụ Hè thu năm 2020, tạo thuận lợi cho việc điều tiết nước tưới của Tổ Hợp tác dùng nước.
 Nay, UBND xã Tam Phước thông báo đến các Tập đoàn viên thời gian gieo sạ tập trung trong vụ Hè thu năm 2020 như sau: 
1. Lịch gieo xạ vụ Hè thu năm 2020: 
- Khu vực Rừng dừa, phần hoang: ngày 15-16/6/2020 (nhằm ngày 24, 25 tháng 4 Âm lịch) 
- Khu vực Đập du kích, ông Tiên bà Bích: ngày 17-19/6/2019 (nhằm ngày 26, 28 tháng 4 Âm lịch) 
- Khu vực Phần bào đến Phước Trinh: ngày 17-19/6/2020 (nhằm ngày 26, 28 tháng 4 Âm lịch) 

Xem chi tiết Thông báo tại đây


Số lượt đọc: 1437 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác