Kế hoạch tổ chức xét duyệt NVQS năm 2021
08/07/2020
        Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo Luật NVQS, Luật CAND và các thông tư hướng dẫn của cấp trên, trên cơ sở kết quả đăng ký NVQS năm 2020. Hội đồng NVQS xã tổ chức xét duyệt lựa chọn những thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có đủ các tiêu chuẩn theo quy định để gọi khám sức khỏe NVQS năm 2021 đạt kết quả cao.
        Nay, Hội đồng NVQS xã Tam Phước xây dựng kế hoạch tổ chức xét duyệt NVQS năm 2021.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây


Số lượt đọc: 1306 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác