Công văn của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục TTHC được sủa đổi , bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu. (10/07/2019)

Công văn của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục TTHC được sủa đổi , bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu.

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (10/07/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Lịch công tác tuần 2 tháng 7 năm 2019 (08/07/2019)

Lịch công tác tuần 2 tháng 7 năm 2019

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hải tuần 1 tháng 7 năm 2019 (05/07/2019)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hải tuần 1 tháng 7 năm 2019

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã tuần 2- tháng 6 năm 2019 (10/06/2019)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã tuần 2- tháng 6 năm 2019

Lịch công tác tuần 01 tháng 6 năm 2019 (31/05/2019)

Lịch công tác tuần 01 tháng 6 năm 2019

Công văn UBND xã Tân Hải về việc phòng ngừa các hoạt động lừa đảo mời gọi đầu tư bằng đồng tiền ảo Bitcoin (29/05/2019)

Công văn UBND xã Tân Hải về việc phòng ngừa các hoạt động lừa đảo mời gọi đầu tư bằng đồng tiền ảo Bitcoin

thông báo lịch tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo, công chức UBND xã Tân Hải (29/05/2019)

thông báo lịch tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo, công chức UBND xã Tân Hải

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Tuần 4 tháng 5 năm 2019 (20/05/2019)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Tuần 4 tháng 5 năm 2019

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã tháng 5 (14/05/2019)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã tháng 5