Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch tuần 4 tháng 8 năm 2019 (22/08/2019)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch tuần 4 tháng 8 năm 2019

Báo cáo của UBND xã Tân Hải về việc rút kinh nghiệm kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (22/08/2019)

Báo cáo của UBND xã Tân Hải về việc rút kinh nghiệm kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Thông báo về viêc treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ nhân ngày Quốc khánh nước Cộng Hòa xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019) (22/08/2019)

Thông báo về viêc treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ nhân ngày Quốc khánh nước Cộng Hòa xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)

Thông báo phân công lãnh đạo, cán bộ công chức trực lễ Quốc Khánh 02/9/2019 (22/08/2019)

Thông báo phân công lãnh đạo, cán bộ công chức trực lễ Quốc Khánh 02/9/2019

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (22/08/2019)

Quyết định của UBND  tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa và Thể thao (22/08/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết  của Sở văn hóa và Thể thao

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa- Vũng Tàu (22/08/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (22/08/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công bố danh mục tên các TTHC cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích (22/08/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công bố danh mục tên các TTHC cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục tên các TTHC cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (22/08/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục tên các TTHC cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu