Thu- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm của UBND xã Tân Hải (29/07/2019)

Thu- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm của UBND xã Tân Hải

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công khai thu- chi ngân sách nhà nước Quý II/2019 (24/07/2019)

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công khai thu- chi ngân sách nhà nước Quý II/2019

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (24/07/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng; Quy hoạch, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (24/07/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng; Quy hoạch, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (17/07/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộct thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu

Công văn của ủy ban thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC sủa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư (17/07/2019)

Công văn của ủy ban thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC sủa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư

Lịch công tác tuần 3 tháng 7 năm 2019 (15/07/2019)

Lịch công tác tuần 3 tháng 7 năm 2019

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Tuần 2 tháng 7-2019 (12/07/2019)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Tuần 2 tháng 7-2019

Thông báo danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND xã Tân Hải (10/07/2019)

Thông báo danh mục các thut tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND xã Tân Hải

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (10/07/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã