Thông báo của Ủy ban nhân dân xã Tân Hải danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã (12/11/2020)

Thông báo của Ủy ban nhân dân xã Tân Hải danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã

Thông báo lịch trực tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo, công chức UBND xã Tân Hải (12/11/2020)

Thông báo lịch trực tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo, công chức UBND xã Tân Hải

Báo cáo kết quả công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo năm 2020 (30/10/2020)

Báo cáo kết quả công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo năm 2020

Kế hoạch phối hợp với Hội LHPN xã khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2020 (30/10/2020)

Kế hoạch phối hợp với Hội LHPN xã khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2020

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thay đổi công chức phụ trách công tác chấm điểm CCHC của UBND xã Tân Hải (30/10/2020)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thay đổi công chức phụ trách công tác chấm điểm CCHC của UBND xã Tân Hải

Thông báo kết luận về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ đối với một số cán bộ, công chức xã năm 2020 (29/10/2020)

Thông báo kết luận về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ đối với một số cán bộ, công chức xã năm 2020

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2020 (29/10/2020)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2020

Thông báo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Tân Hải (29/10/2020)

Thông báo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Tân Hải

Thông báo lịch trực tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo, công chức UBND xã Tân Hải (29/10/2020)

Thông báo lịch trực tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo, công chức UBND xã Tân Hải

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc thành lập Tổ khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020 (29/10/2020)

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc thành lập Tổ khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020