Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, kĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (05/06/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, kĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định của UBND tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng và Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (dân số-KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (05/06/2020)

Quyết định của UBND tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng và Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (dân số-KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (05/06/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Kế hoạch tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường Chúc mừng Đại Hội Đảng bộ Thị xã Phú Mỹ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn xã (05/06/2020)

Kế hoạch tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường Chúc mừng Đại Hội Đảng bộ Thị xã Phú Mỹ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn xã

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải (05/06/2020)

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải

Kế hoạch của UBND xã Tân Hải về việc tuyên truyền và hướng dẫn tham gia dịch vụ công trưc tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn xã Tân Hải (05/06/2020)

Kế hoạch của UBND xã Tân Hải về việc tuyên truyền và hướng dẫn tham gia dịch vụ công trưc tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn xã Tân Hải

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai thực hiện Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực ngành Lao động- Thương binh- Xã hội (05/06/2020)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai thực hiện Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực ngành Lao động- Thương binh- Xã hội

Chương trình hành động của UBND xã Tân Hải thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (05/06/2020)

Chương trình hành động của UBND xã Tân Hải thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2020 (12/05/2020)

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2020

Chương trình hành động của UBND xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Hải lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (12/05/2020)

Chương trình hành động của UBND xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Hải lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025