Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải (10/03/2020)

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc (10/03/2020)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc

Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2020 (10/03/2020)

Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2020

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020 (10/03/2020)

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc ban hành Quy chế công sở (10/03/2020)

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc ban hành Quy chế công sở

Kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 về việc thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020 (10/03/2020)

Kế hoạch của Ban chỉ đạo 138  về việc thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020

Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng Corona virut mới (10/03/2020)

Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng Corona virut mới

Thông báo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một của liên thông tại UBND xã Tân Hải (10/03/2020)

Thông báo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một của liên thông tại UBND xã Tân Hải

Quyết định về việc kiện toàn bộ phận một cửa (bộ phận nhận và trả kết quả) thuộc UBND xã Tân Hải (10/03/2020)

Quyết định về việc kiện toàn bộ phận một cửa (bộ phận nhận và trả kết quả) thuộc UBND xã Tân Hải

Quyết định về việc công bố tại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN, ISO 9001:2015 tại UBND xã Tân Hải (10/03/2020)

Quyết định về việc công bố tại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN, ISO 9001:2015 tại UBND xã Tân Hải