Quyết định của UBND tỉnh BR-VT về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT (21/11/2019)

Quyết định của UBND tỉnh BR-VT về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (21/11/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Kế hoạch UBND xã Tân Hải khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hải (07/11/2019)

Kế hoạch UBND xã Tân Hải khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hải

Công văn của UBND Thị xã Phú Mỹ về việc thay đổi thông tin số điện thoại đường dây nóng CCHC thị xã Phú Mỹ (07/11/2019)

Công văn của UBND Thị xã Phú Mỹ về việc thay đổi thông tin số điện thoại đường dây nóng CCHC thị xã Phú Mỹ

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc góp ý kiến bổ sung dự thảo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (06/11/2019)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc góp ý kiến bổ sung dự thảo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thưc hiện nghiêm túc việc bốc số thứ tự và giải quyết hổ sơ, TTHC theo số thứ tự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Tân Hải (06/11/2019)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thưc hiện nghiêm túc việc bốc số thứ tự và giải quyết hổ sơ, TTHC theo số thứ tự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Tân Hải

Kế hoạch khảo sát việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2019 (06/11/2019)

Kế hoạch khảo sát việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2019

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực pòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (01/11/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực pòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (01/11/2019)

Quyết định của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (01/11/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã