Quyết định Của UBND xã Tân Hải về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 (13/08/2019)

Quyết định Của UBND xã Tân Hải về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

Công văn của UBND Thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, sủa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế (13/08/2019)

Công văn của UBND Thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, sủa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (13/08/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống HIV/AIDS và dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh bà Rịa- Vũng Tàu (13/08/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống HIV/AIDS và dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, sủa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh (13/08/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, sủa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh

Công văn của Hội LHPN tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tuyên truyền sử dụng mạng VCNet (13/08/2019)

Công văn của Hội LHPN tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tuyên truyền sử dụng mạng VCNet

Công văn ban tuyên giáo Trung ương về việc sử dụng mạng VCNet (13/08/2019)

Công văn ban tuyên giáo Trung ương về việc sử dụng mạng VCNet

Lịch công tác tuần 2 tháng 8 năm 2019 (12/08/2019)

Lịch công tác tuần 2 tháng 8 năm 2019

Danh sách hộ nghèo, chuẩn quốc gia, cận nghèo, nghèo chuẩn tỉnh, cận nghèo tỉnh năm 2019 của xã Tân Hải (06/08/2019)

Danh sách hộ nghèo, chuẩn quốc gia, cận nghèo, nghèo chuẩn tỉnh, cận nghèo tỉnh năm 2019 của xã Tân Hải

Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2019 (05/08/2019)

Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2019