Công văn về việc thông tin, tuyên truyền về đề án triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến (05/10/2018)

Công văn về việc thông tin, tuyên truyền về đề án triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và chuyển kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Sở Tài nguyên môi trường

Quyết đinh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai (05/10/2018)

Quyết đinh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBNd cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT

Công văn về việc công khai Thủ tục hành chính mới ban hành (05/10/2018)

Công văn về việc công khai Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cáp huyện

Công văn về việc công khai thủ tục hành chính được sủa đổi bổ sung (12/09/2018)

Công văn về việc công khai thủ tục hành chính được sủa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của câp huyện

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (29/08/2018)

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 trên đị bàn xã Tân Hải

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới (20/08/2018)

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở y tế tỉnh BR-VT

Công văn về việc triển khai Quyết định số 2052/ QĐ- UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh (20/08/2018)

Công văn về việc triển khai Quyết định số 2052/ QĐ- UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ số từ đầu năm 2018 đến nay (14/08/2018)

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ số từ đầu năm 2018 đến nay

Quyết định công bố thủ tục hành chính đã sửa đổi, bỏ sung trong lĩnh vực Quốc tịch (08/08/2018)

Quyết định công bố thủ tục hành chính đã sửa đổi, bỏ sung trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tư pháp Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Quyết định về việc công bố thut tục hành chính ban hành mới (16/07/2018)

Quyết định về việc công bố thut tục hành chính ban hành mới