Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Tân Hải lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024
28/03/2019

Sáng ngày 12/3/2019, MTTQ Việt Nam xã Tân Hải tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về dự có đồng chí Nguyễn Thanh Toàn - Phó Chủ tịch UBMTTQ Thị xã Phú Mỹ, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Ban Thường trực MTTQ xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội xã Tân Hải cùng với Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác MTTQ các thôn, cán bộ lão thành cách mạng và 81 đại biểu chính thức đại diện dân dân tại các thôn trong xã đã về dự đông đủ.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Hải và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tố các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, vận động nhân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, từng bước cải thiện cuộc sống và xây dựng xã Tân Hải ngày càng đổi mới. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã Tân Hải ngày thêm đổi mới. Đến nay, trong toàn xã đã có 6/6 thôn đạt chuẩn văn hóa, xã chuẩn bị đón nhận Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới, với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân đã thực hiện được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ qua,  MTTQ xã đã làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đồng thời, MTTQ xã cũng làm tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát. Kết quả, Toàn xã đã có  24 căn nhà được xây mới, 07 căn được sửa chữa, khoảng hơn 5000 phần quà tặng cho các hộ nghèo. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt. Điểm nổi bật của MTTQ Việt Nam xã Tân Hải trong nhiệm kỳ qua là đã  huy động được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, MTTQ Việt Nam xã Tân Hải và các tổ chức thành viên còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng quỹ hỗ trợ cho nông dân, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống "Lá lành đùm lá rách", vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.  

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Tân hải tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; thực hiện tốt quy định xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững danh hiệu văn hóa của 6/6 thôn, duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 86% trở lên; Toàn dân được phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 100 % các ban công tác mặt trận các thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuyên truyền vận động thực hiện tang văn minh tiến bộ đạt 80% trở lên.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Toàn - Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã Phú Mỹ và đồng chí Trần Văn Dũng - lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Hải đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã Tân Hải trong nhiệm kỳ vừa qua; Các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và lưu ý một số vấn đề quan trọng để MTTQ  Việt Nam xã Tân Hải nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện  như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn  NTM; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới để xây dựng xã Tân  Hải đẹp giàu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội MTTQ xã Tân hải đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 33 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Tân Hải khóa IV nhiệm kỳ 2019 – 2024, cử 11 đồng chí đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã Phú Mỹ. Đồng chí Đổng Văn Bảnh được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã  khóa  IV nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

 


Số lượt đọc: 182 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác