Đại hội Phụ nữ các cấp đang diễn ra đúng kế hoạch
25/05/2016

Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

*  Phóng viên: Đề nghị bà cho biết, hiện nay Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được chuẩn bị và tiến hành như thế nào?

- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng: Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá quá trình hoạt động, bước phát triển của tổ chức Hội. Đại hội sẽ đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2011-2016, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới 2016-2021, tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và của Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai việc tổ chức Đại hội Hội LHPN các cấp trong toàn thể hệ thống Hội. Hội LHPN tỉnh đã chọn xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và chọn TP.Vũng Tàu làm đại hội điểm cấp huyện, thành phố. Đối với cấp cơ sở, tổ chức đại hội từ quý I-2016, dự kiến hết tháng 6-2016 sẽ hoàn thành; đối với cấp huyện sẽ tổ chức trong quý II và quý III-2016, cấp tỉnh sẽ tổ chức vào quý IV-2016.

Để chuẩn bị các nội dung của Đại hội, ngoài việc chỉ đạo triển khai kế hoạch, Hội nhấn mạnh vào vấn đề nội dung, thảo luận các văn kiện, phương hướng thực hiện cho nhiệm kỳ mới. Đối với Hội LHPN các cấp đã tổ chức rất nhiều buổi tập huấn, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của hội viên phụ nữ ở cơ sở, ban chấp hành, nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ, các đối tượng các ngành nghề khác nhau để lên phương hướng, nhiệm vụ, hoạt động cho nhiệm kỳ mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 28/82 xã, phường, thị trấn hoàn thành đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 (đạt tỷ lệ hơn 34%); các huyện, thị, thành phố cũng đã xây dựng xong đề án nhân sự Ban chấp hành Hội LHPN huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Về cấp tỉnh, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban hậu cần đã bắt đầu triển khai công việc. Theo đánh giá tiến độ hiện nay, đại hội đang diễn ra đúng quy trình, đúng tiến độ, đúng thời gian, bảo đảm chất lượng.

*  Thưa bà, Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có những điểm gì khác và đổi mới so với các đại hội nhiệm kỳ trước?

- Nhìn chung về cơ bản quy trình chuẩn bị tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 không khác nhiều so với đại hội nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, đại hội lần này cũng có một số điểm mới như cách thức xây dựng phương hướng cho nhiệm kỳ mới và về cơ cấu nhân sự. Đối với đại hội nhiệm kỳ trước, khi xây dựng phương hướng chỉ dựa trên cơ sở khảo sát nhu cầu hội viên để xây dựng những vấn đề trọng tâm cần ưu tiên. Đối với nhiệm kỳ này, ngoài việc khảo sát các nhu cầu của hội viên, Hội còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề để trao đổi và căn cứ vào đặc điểm từng địa phương để xây dựng nội dung, phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới cho phù hợp, sát thực tế. Về nhân sự, chị em nằm trong Ban chấp hành nhiệm kỳ này phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất trong sáng, có uy tín, năng lực đáp ứng với yêu cầu thực tiễn và là một trong những nhân tố nòng cốt trong hoạt động phong trào tại địa phương. Đối với cán bộ Hội chuyên trách, tỉ lệ nâng lên so với với nhiệm kỳ trước từ 70-75% lên đến 80-85%, riêng đối với cơ sở phải bảo đảm 85-90%.

*  Kỳ vọng của bà về Đại hội phụ nữ các cấp trong nhiệm kỳ 2016-2021?

- Tôi mong Đại hội Phụ nữ các cấp trong nhiệm kỳ 2016-2021 đánh giá được thực chất phong trào của Hội trong nhiệm kỳ 2011- 2016 về những mặt làm được và những mặt còn hạn chế. Từ đó, đề ra phương hướng, việc làm cụ thể và sát với thực tế nhằm đáp ứng kỳ vọng của các tầng lớp phụ nữ toàn tỉnh trong thời gian tới. Tôi cũng mong muốn đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ này sẽ bầu ra Ban chấp hành các cấp bảo đảm số lượng, mang tính kế thừa và phát triển để có đủ bản lĩnh lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ mới.

*  Xin cảm ơn bà!


Số lượt đọc: 594 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác