HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TẠI CHỖ NĂM 2018
16/11/2018
Huấn luyện lực lượng dân quân tại chỗ là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm giúp mỗi chiến sỹ tham gia huấn luyện được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, kỹ thuật tác chiến. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt công tác Quốc phòng – An ninh ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2018, sáng ngày 02/5/2018 Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Tâm tổ chức khai giảng huấn luyện dân quân tại chỗ Cụm II gồm các phường, xã: Long Tâm, Phước Hưng, Tân Hưng, tại Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa.

Tham gia đợt huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2018 xã Tân Hưng có 37 đồng chí. Lực lượng dân quân đã tham gia huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự. Trong đó, huấn luyện về chính trị, các chiến sỹ dân quân tại chỗ được nghiên cứu những nội dung cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: Điều lệnh, thể lực, chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh,...Mục đích huấn luyện đã góp phần nâng cao nhận thức của lực lượng dân quân về công tác, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng đội ngũ dân quân tại chỗ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ kiến thức về quân sự, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; biết vận dụng và kết hợp sáng tạo giữa kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, giữa vũ khí được trang bị với vũ khí tự tạo, phù hợp với cách đánh sở trường của lực lượng dân quân.

Kết thúc đợt huấn luyện xã Tân Hưng được đánh giá 100% chiến sỹ dân quân tại chỗ tham gia huấn luyện đạt yêu cầu trong đó 75% chiến sỹ dân quân đạt khá, giỏi.

Trần Thị Quế - CB. Thống kê xã đội


Số lượt đọc: 685 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác