Tổng số lượng truy cập
179769
Số người online
6
  • Đề tài - Dự án năm 1992 - 2000
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Y - Dược
1 Đề tài "Nghiên cứu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế và xây dựng đề án chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào Châu Ro huyện Châu Đức tỉnh BRVT 9/2000 - 9/2001" Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng công chức y tế - Sở Y tế BS Trương Thanh, BS Ngô Phế 2000
Khoa học Nhân văn
1 Nghiên cứu trên cơ sở khai quật di chỉ khảo cổ Bưng Thơm Bảo tàng tỉnh BR-VT Hồ Khắc Bửu từ tháng 11/1996 đến tháng 11/1997
2 Di sản Hán - Nôm trong các di tích lịch sử văn hoá Bà Rịa - Vũng Tàu Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Chí Thân; Nguyễn Cẩm Thuý 12 tháng, từ tháng 6/1999 đến 6/2000