Tổng số lượng truy cập
179790
Số người online
8
  • Đề tài - Dự án năm 1992 - 2000
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Báo cáo thử nghiệm các giống rau cao cấp Trung tâm Khuyến Nông KS Lê Tuấn Quốc, KS Phạm Thị Chín, KS Phạm Thị Thuý Yến 1994
2 Báo cáo kết quả trồng khảo nghiệm hành tây tại tỉnh BRVT Chi cục Bảo vệ thực vật KS Dương Nghiêu 1994
3 Khảo sát nguyên nhân gây chết tôm nuôi tại khu vực phía Nam và biện pháp phòng trừ để phát triển nghề nuôi tôm (Phần 1) Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II PTS. Phan Lương Tâm 1994
4 Đề tài "Nghiên cứu sản xuất cacboxyl metyl xenlucoza Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ KHKT Trương Bỉnh Ái 1994
5 Đề tài "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh BRVT" Trung tâm Phát triển nông thôn - Đại học Kinh tế quốc dân PGS.TS Ngô Đức Cát 1995
6 Kết quả điều tra giống bò tại tỉnh BRVT Trung tâm khuyến nông tỉnh - Sở Nông lâm nghiệp tỉnh 1995
7 Báo cáo sơ kết Chương trình nuôi thử nghiệm tôm trên địa bàn tỉnh BR-VT Sở Thuỷ Sản 1995
8 Đề tài "Điều tra nghiên cứu quy luật phát sinh đặc tính sinh vật, sinh thái học và xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp cào cào sống lưng vàng tại BR-VT 1994 - 1995" Sở Nông lâm KS Lê Thị Quý 1995
9 Báo cáo thử nghiệm sản xuất hạt giống bắp lai Trung tâm Khuyến Nông KS Lê Tuấn Quốc, KS Phạm Thị Chín, KS Phạm Thị Thuý Yến 1995
10 Đề tài "Thử nghiệm dẫn giống một số cây xanh đô thị, hoa tươi vào TP VT" (1995-1996) Công ty Lâm viên cây xanh TP VT KS Nguyễn Thị Xuân 1996