Tổng số lượng truy cập
179788
Số người online
8
  • Đề tài - Dự án năm 1992 - 2000
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Nghiên cứu xây dựng qui trình quản lý tổng hợp sâu bệnh hại trên cây mãng cầu tại tỉnh BR-VT 1998-2000 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BR-VT KS.Lê Thị Quý tháng 5/1998 đến tháng 12/2000
2 Điều tra, khảo sát xây dựng phương án nuôi thuỷ sản mặn, lợ vùng hạ lưu sông Ray - Lộc An, tỉnh BR-VT Trung tâm Khuyến ngư tỉnh BR-VT ThS. Nguyễn Thanh Tùng 12 tháng, từ tháng 1/2000 đến 12/2001
3 Chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật nông nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc Châu Ro xã Sơn Bình (huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT) UBND huyện Châu Đức KS. Ngô Hồng Hà 26 tháng, từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2002
4 Báo cáo hội thảo Tình hình sản xuất giống và nuôi tôm tại các tỉnh Nam Bộ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II 1992
5 Báo cáo thử nghiệm giống đậu xanh V87.13 Trung tâm Khuyến Nông KS Ký Hữu Minh, Ks Phạm Thị Chín, KS Phạm Thị Thuý Yến 1993
6 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án sản xuất và chế biến rau chất lượng cao, xuất khẩu tại tỉnh BRVT Sở KHCN&MT tỉnh Ban kinh tế đối ngoại tỉnh 1993
7 "Nghiên cứu thử nghiệm ươm trồng một số loài thông ở Vũng Tàu bằng nấm cộng sinh (Mycorrhizae) Công ty Dịch vụ Du lịch Lâm nghiệp VT KS Đặng Trung Chính, PTS Nguyễn Sỹ Giao 1993
8 Đề tài "Thử nghiệm trồng loài thông caribee trên địa bàn đồi cát thấp ở TP VT" Công ty Lâm viên cây xanh KS Đặng Trung Chính, PTS Nguyễn Sỹ Giao 1994
9 "Thử nghiệm giống lúa cạn 88.67.1 Trung tâm Khuyến Nông KS Lê Tuấn Quốc 1994
10 Báo cáo thử nghiệm 2 giống lúa thơm Jasmine và TD1 Trung tâm Khuyến Nông KS Lê Tuấn Quốc, KS Phạm Thị Chín, KS Phạm Thị Thuý Yến 1994