Tổng số lượng truy cập
179765
Số người online
5
  • Đề tài - Dự án năm 1992 - 2000
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 BCTK: Điều tra nước khoáng ở xã Láng Dài - huyện Long Đất tỉnh BR-VT Liên đoàn Địa chất thuỷ văn miền Nam - Cục Địa chất VN Vũ Ngọc Trân 1994
2 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp địa chất kinh tế các khoáng sản rắn trên lãnh thổ tỉnh BR-VT Viện Kinh tế địa chất (Cục ĐCVN) PGS KHKT Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Cẩm, Nguyễn Tất Trung 1994
3 BC chuyên đề Hiện trạng môi trường hữu sinh các thuỷ vật vùng cửa sông ven biển BR-VT Phân viện Sinh thái tài nguyên và môi trường - SKHCN&MT BR-VT GS Đoàn Cảnh 1994-1995
4 Báo cáo lập bản đồ địa chất thuỷ văn huyện Châu Thành và huyện Long Đất tỉnh BR-VT. Tỷ lệ 1:25.000 Đoàn 707 (Liên đoàn Địa chất thuỷ văn miền nam) KS Hoàng Vượng 1995
5 Báo cáo KH: Nghiên cứu cơ sở KH xây dựng trạm giám sát môi trường biển VT-Côn Đảo Cefinea - Trung tâm công nghệ môi trường - Trường ĐH Bách Khoa TPHCM Lâm Minh Triết 1995
6 BC Nghiên cứu các quá trình động lực xói lở và kiểm soát ô nhiễm môi trường vùng ven biển VT-Bình Châu và đề xuất các giải pháp phòng chống Phòng Thuỷ hải văn công trình - Phân viện Vật lý tại TP HCM PTS Trương Đình Hiển; KS Bùi Quốc Nghĩa 1995
7 BC Đề tài thử nghiệm Hệ thống thông tin Tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT Công ty Ứng dụng tin học và CNC PTS Nguyễn Chí Quang 1995
8 Đề tài "Tổng kết điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên và tìa nguyên môi trường" Phân Viện vật lý tại TPHCM PTS Trương Đình Hiển; KS Bùi Quốc Nghĩa 1997
9 BCTT: Địa chất và khoáng sản vùng Côn Đảo. Tỷ lệ 1:25000 Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) PTS. Phạm Huy Long 1996
10 Lập bản đồ địa chất công trình bản đồ hiện trạng nhiễm bẩn nước dưới đất và nước mặt. Tỷ lệ 1:25.000 (Vùng Phú Mỹ, Bà Rịa và Long Điền - Long Hải, tỉnh BRVT Liên đoàn Địa chất thuỷ văn miền Nam - Đoàn 707 KS Hoàng Vượng 1996