Tổng số lượng truy cập
179770
Số người online
7
  • Đề tài - Dự án năm 1992 - 2000
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 BC Nghiên cứu các điều kiện khí tượng - thuỷ văn và động lực học khu vực Côn Đảo và các đề xuất Phòng Thuỷ hải văn công trình - Phân viện Vật lý tại TP HCM PTS Trương Đình Hiển; KS Bùi Quốc Nghĩa 1996
2 Báo cáo sơ kết đề tài "Đánh giá hiện trạng môi trường Côn Đảo - Xây dựng các biện pháp bảo vệ" (Giai đoạn 1) Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT - Trung tâm BVMT Nguyễn Quốc Bình 1996
3 Báo cáo đề tài: Xây dựng danh mục nguồn ô nhiễm công nghiệp tỉnh BR-VT Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) PTS Lê Trình, CN Nguyễn Lê Ninh 1997
4 Đề tài: Khảo sát hiện trạng - xây dựng biện pháp tổng hợp bảo vệ môi trường khu công nghiệp tập trung Phú Mỹ - Mỹ Xuân Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) PGS Lê Trình, KS Nguyễn Quốc Bình 1996
5 Đề tài: Tổng kết điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường tỉnh BRVT Phòng Thuỷ hải văn công trình - Phân viện Vật lý tại TP HCM PTS Trương Đình Hiển; KS Bùi Quốc Nghĩa 1997
6 BC đề tài nghiên cứu: Môi trường và tài nguyên tỉnh BR-VT và các biện pháp BVMT góp phần bảo đảm phát triển bền vững trong thời kỳ CNH-HĐH Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) PTS Lê Trình 1997
7 BCKH: Khảo sát hiện trạng môi trường sinh học phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH và bảo tồn tính đa dạng sinh học của tỉnh BR-VT Viện Sinh học nhiệt đới PGS Đoàn Cảnh 1997
8 BC đề tài KH: Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường nước, không khí và xây dựng các biện pháp tổng hợp BVMT khu vực Côn Đảo Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) PTS Lê Trình, KS Nguyễn Quốc Bình 1997
9 Đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh BR-VT và các biện pháp bảo vệ Sở Khoa học Công nghệ và môi trường tỉnh BR-VT Lê Tự Trình; Nguyễn Văn Hoàng 1998
10 Dự án Thành lập trạm giám sát môi trường biển Vũng Tàu - Côn Đảo Sở KHCNMT tỉnh PTS Nguyễn Văn Hoàng 1996-1998