Tổng số lượng truy cập
360092
Số người online
17
  • Đề tài - Dự án năm 2018
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo PGS.TS Võ Sĩ Tuấn Tháng 05/2018 đến tháng 04/2021
Khoa học Xã hội
1 Xây dựng chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ThS. Nguyễn Văn Trúc 22 tháng, từ tháng 06/2018 đến tháng 09/2020
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Dự án thí điểm ứng dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phòng chống sét tại bãi biển thành phố Vũng Tàu Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT TS. Nguyễn Xuân Anh 36 tháng, từ tháng 08/2018 đến tháng 08/2021
2 Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển để bảo vệ bờ sông, bờ biển tỉnh BR-VT Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT CN. Hoàng Đức Thảo 21 tháng, từ tháng 08/2018 đến tháng 05/2020
3 Dự án sản xuất thử nghiệm Thí điểm ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/dòng RIP tại khu vực Bãi Sau thành phố Vũng Tàu Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam - Hà Lan PGS. TS. Mai Văn Công Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2020
4 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đề xuất giải pháp ứng phó (ĐỀ TÀI NGƯNG THỰC HIỆN THEO QĐ 150/QĐ-SKHCN NGÀY 9/9/2022) Viện khoa học công nghệ và quản lý môi trường - Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh GS.TSKH Lê Huy Bá 28 tháng, từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2021