Tổng số lượng truy cập
75372
Số người online
1
  • Đề tài - Dự án năm 2018
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo PGS.TS Võ Sĩ Tuấn 27 tháng, từ tháng 05/2018 đến tháng 08/2020
Khoa học Xã hội
1 Xây dựng chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ThS. Nguyễn Văn Trúc 22 tháng, từ tháng 06/2018 đến tháng 03/2020