Tổng số lượng truy cập
376549
Số người online
3
  • Đề tài - Dự án năm 2005
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Nhân rộng mô hình năng suất xanh tại cộng đồng dân cư xã Tóc Tiên, Tân Thành, BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tỉnh BR-VT Nguyễn Văn Hùng 30 tháng (6/2005 - 12/2007)
2 Nghiên cứu tác nhân và biện pháp phòng trừ bệnh xù ngọn trên cây nhãn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục Bảo Vệ Thực Vật tỉnh BR-VT KS. Phạm Thị Thuý Yến 28 tháng (10/2005 - 2/2008)
Khoa học Xã hội
1 Khảo sát nghề truyền thống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề xuất giải pháp và dự án khôi phục, phát triển phục vụ CNH-HĐH CC HTX&PTNT Trần Xuân Ruệ 18 tháng (30/9/2005 - 1/2007)
2 Điều tra đánh giá tiềm lực KH&CN - phần đội ngũ cán bộ KH&CN - Đề xuất giải pháp phát huy và phát triển LHH KHKT GS.TSKH Ngô Văn Lược 18 tháng (10/2005 - 4/2007)
3 Nghiên cứu, biên soạn từ điển Việt - Châu Ro Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh BR-VT Trần Tấn Vĩnh 36 tháng (29/6/2005 - 26/12/2007)
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Đánh gía hiệu quả công trình thí điểm “ Xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ Stabiplage® tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT. Công ty CP NCPT KHCN INOVA TS. Bùi Quốc Nghĩa 15 tháng (6/2005 - 8/2006)
2 Nghiên cứu nguyên nhân và cơ chế hình thành ao xoáy khu vực bãi Sau và đề xuất giải pháp xử lý ao xoáy góp phần phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Inova Bùi Quốc Nghĩa 15 tháng (11/2005 - 2/2007)
3 Dự án thí điểm xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm Stabiplage® tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT Sở KHCN Trương Thành Công
4 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nổ mìn an toàn trong khai thác đá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sở Công nghiệp tỉnh BR-VT KS. Lê Hoàng Mãnh; KS. Phạm Hải Đăng 16 tháng (5/2005 - 9/2006)